• MK finanse

MK finanse - ubezpieczenia, kredyty, fundusze inwestycyjne

MK finanse - ubezpieczenia, kredyty, fundusze inwestycyjne


Projekty unijne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie:

1. zarządzania projektami inwestycyjnymi i miękkimi współfinansowanymi ze środków unijnych i krajowych (POIG, POKL),

2. rozliczania projektów unijnych oraz dotacji w tym m.in.:,
- kontrola kosztów pod kątem kwalifikacji na podstawie opisu faktur,
- wsparcie w opisywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu,
- kompletowania pełnej dokumentacji projektowej i złożenie w instytucji pośredniczącej/zarządzającej programami operacyjnymi (POKL, POIG),
- sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów unijnych, wniosków o płatność, harmonogramu płatności i rozliczeń,

3. nadzór nad prawidłową realizacją zadań projektowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,

4. nadzór na procesem wyboru wykonawców dostaw i usług na potrzeby realizacji zadań przewidzianych w ramach projektu w szczególności z kontekście zgodności z zasadą konkurencyjności,

5. audyt wykorzystania środków z funduszy unijnych,

6. prowadzenie dokumentacji projektowej.


Wykonanie: Strony internetowe Zielona Góra© 2007 - 2021 MK Finanse.